Met de optie Digitale Handtekening is het ook mogelijk om overeenkomsten digitaal te ondertekenen, hieronder vallen ook: 


- Arbeidsovereenkomsten, 

- Agentuurovereenkomsten, 

- Reisovereenkomsten,

- Koop- en ontbindingsovereenkomsten


Voor een rechtsgeldige overeenkomst is geen (elektronische) handtekening vereist. Maar het tekenen levert wel een onderhandse akte op en dus dwingend bewijs. Sinds de invoering van artikel 156a RV (1 juli 2010) levert een elektronische onderhandse akte ook dwingend bewijs op. Zie hiervoor het ICT Recht Audit Rapport over de optie Digitale Handtekening, welke in combinatie of afzonderlijk van de dienst Aangetekend Mailen kan worden toegepast.


Digitale Handtekening