Skip to main content

Verifieer Aangetekende mail - Kennisbank / Verifieer Aangetekende mail - Aangetekend Mailen Helpdesk

Verifieer Aangetekende mail

Auteur lijst

Een belangrijk document is pas rechtsgeldig als hij origineel is. Met onderstaande link op onze website kan de rechtsgeldigheid van het document worden gecontroleerd.

https://www.aangetekendmailen.nl/verifieer-e-mail/

Voeg het document toe, plak de vingerafdruk in het veld daaronder en krijg direct te zien of het document nog identiek is.


Nuttig Niet zo nuttig