Veelgestelde vragen
  • 1 Minuut om te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Veelgestelde vragen

  • Donker
    Licht
  • Pdf

The content is currently unavailable in Dutch. You are viewing the default English version.
Samenvatting van het artikel

Hoe weet ik of een digitaal ondertekend document echt rechtsgeldig is?

Wij maken voor Digitaal Ondertekenen gebruik van een speciaal eIDAS-certificaat in combinatie met een beveiligd proces en een 'Hardware security module (HSM)' waardoor een rechtsgeldige digitale handtekening ontstaat.

Wat doet het certificaat?

Het certificaat zorgt ervoor dat zowel het document wat omgezet wordt naar PDF als een originele PDF geseald wordt. Na het ondertekenen veranderen de pixels en wordt het document opnieuw geseald. Elke stap in het proces wordt zo opnieuw geseald. Als een digitaal ondertekend document op welke wijze dan ook gewijzigd wordt, verbreekt de zegel en vervalt de digitale handtekening. Dit is direct inzichtelijk voor diegene die het document kan raadplegen.

Welke tijdstempel wordt er meegegeven tijdens het ondertekenen?

Er wordt een time-stamp gezet door de externe partij QuoVadis. Dit is het moment dat daadwerkelijk de handtekening op de PDF gezet wordt. We zetten deze stempel, zodat de digitale handtekening en verzegeling ook op de lange termijn controleerbaar zijn.

Hoe lang blijft een ondertekend document rechtsgeldig?

Een document dat digitaal ondertekend is blijft voor altijd rechtsgeldig. Tot het moment dat de digitale handtekening verbroken wordt. Dan vervalt de rechtsgeldigheid.

Als ik wissel van softwareleverancier blijft het ondertekende document dan rechtsgeldig?

Ja. Documenten die ondertekend zijn blijven altijd rechtsgeldig.

Wordt het logbestand bijgewerkt als meerdere personen het digitaal ondertekenen?

Ja. Het logbestand wordt bijgewerkt na elke ondertekening. Zo is alles op één plek gewaarborgd.

Welke bestandsformaten kan ik digitaal ondertekenen?

Je kunt alleen PDF-documenten digitaal ondertekenen.