Domein installatie Aangetekend Mailen
 • 5 Minuten te lezen
 • Donker
  Licht
 • Pdf

Domein installatie Aangetekend Mailen

 • Donker
  Licht
 • Pdf

Article Summary

Dit document is opgesteld in het kader van het installeren van de Aangetekend Mailen plug-in binnen een Windows Domein Omgeving. In de basis is de installatie van applicaties/plug-ins op een Citrix server hetzelfde als op een ‘gewone’ Terminal Server omgeving.

De installatie, de plaatsing in het register en de uitrol van Group Policies betreft een voorbeeld en kan afwijken bij het gebruik van specifieke Access Management tools. 

Voorbereiding

De plug-in kan alleen geïnstalleerd worden wanneer de aan de volgende voorwaarden is voldaan.

.NET Client Full 4.0

Deze software bestaat uit een subset van .NET Framework 4 welke geoptimaliseerd is voor Client Applicaties.

Dit pakket is te downloaden vanaf:

http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=24872

Visual Studio Tools for Office

Dit pakket is noodzakelijk voor het uitvoeren van in Microsoft Visual Studio applicaties. Het wordt gratis beschikbaar gesteld door Microsoft.

Pakket is te downloaden vanaf:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56961

De installatie

Voor een reguliere installatie is er geen verschil met de gewone installatie. Er kan daarom gebruik worden gemaakt van het document “Installatiehandleiding Aangetekend Mailen

https://plugin.aangetekendmailen.nl/AangetekendMailen_Plugin.msi

Deployment vanuit Active Directory

De reguliere MSI deployed de Aangetekend Mailen software automatisch en plaatst de basis keys in het register. Het is ook mogelijk om deze keys handmatig in het register te plaatsen met specifiek ingestelde voorkeuren. Hiervoor hebben we een speciale domein-MSIbeschikbaar:

https://plugin.aangetekendmailen.nl/AangetekendMailen_Plugin_domain.msi

MSI installer

De domein-MSI installer is kwa installatie gelijk aan de reguliere MSI. Aan de .msi kunnen diverse parameters worden opgegeven. Hieronder worden een enkele van deze parameters besproken en kunnen zodoende door een systeembeheerder gebruikt worden om een "stille" installatie uit te voeren zonder dat de eindgebruiker hier feitelijk iets van merkt.

Optie voor gebruik van een .msi installer:

msiexec /Option

Install options:


Installs or configures a product

/a

Administrative install - Installs a product on the network

/j

Advertises a product - m to all users, u to current user


Uninstalls the product

Display options:

/quiet

Quiet mode, no user interaction

/passive

Unattended mode - progress bar only

/q[n|b|r|f]

Sets user interface level
n - No UI

b - Basic UI

r - Reduced UI

f - Full UI (default)

/help

Help information

Het volgende commando zal de software installeren zonder dat de gebruiker hiervan kennis heeft.

AangetekendMailensetup

Plug-in beschikbaar per gebruiker

De software is zodanig ontwikkelt dat deze vanuit een GPO gedeployed kan worden. Daarbij is het ook mogelijk om de add-in voor individuele gebruikers beschikbaar te stellen.

Korte uitleg

De systeembeheerder zorgt ervoor dat onderstaande registry sleutel wel of niet toegankelijk is voor gebruiker die de plug-in niet geïnstalleerd moeten krijgen.

Standaard plug-in:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\AangetekendMailenAddIn]

CU (Current User) plug-in:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\AangetekendMailenAddIn]

Voeg hier de volgende keys toe:

Description
REG_SZ
Aangetekend Mailen Plugin
FriendlyName
REG_SZ
Aangetekend Mailen
LoadBehavior
REG_DWORD
3
Manifest
REG_SZ
file:///C:\Program Files\Aangetekend Mailen\Aangetekend Mailen - Outlook plugin\AangetekendMailen_Plugin.vsto|vstolocal

Tip: Creëer bij voorkeur een aparte Security Group en voeg de gebruiker toe aan de groep.

Uitgebreide uitleg

Aan de hand van de volgende stappen wordt toegelicht hoe groepsbeleidsobjecten (GPO's) voor Active Directory kunnen worden geïmplementeerd voor het configureren van de Aangetekend Mailen Plugin binnen Microsoft Outlook.

Voor het implementeren van de instellingen wordt het groepsbeleidsobject gekoppeld aan een of meer Active Directory-containers, zoals een site, een domein of een organisatie-eenheid. De instellingen in het groepsbeleidsobject worden vervolgens automatisch toegepast op de gebruikers en computers waarvan de objecten zijn opgeslagen in de Active Directory-containers. U kunt de werkomgeving voor uw werknemers eenmalig configureren en vervolgens de bijbehorende instellingen afdwingen via groepsbeleid.

Deze handleiding is gebaseerd op een Windows 2012 R2 omgeving welke geconfigureerd is met een Active Directory rol. Deze stappen zullen grotendeels overeenkomen met andere configuraties.

In dit voorbeeld gaan we uit van een volgende Active-Directory structuur:

 • Het domein heet Internal.lan
 • De domein controller SVR-001

Een lidserver met de Terminal Server rol met als naam TerminalServer1

Stap 1: Organisatie-eenheden maken en hierin computeraccounts plaatsen

In de eerste stap gebruikt u de MMC-module Active Directory - gebruikers en computers om een organisatie-eenheid in de domeinhiërarchie te maken waarin de lidservers (Terminal Servers) geplaatst worden.

U verplaatst vervolgens de computeraccounts naar de relevante nieuwe organisatie-eenheid.

Organisatie-eenheden maken en de computeraccounts hierin plaatsen

 1. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory - gebruikers en computers.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op internal.lan, klik op Nieuw en klik vervolgens op Organisatie-eenheid.
 3. Typ Servers in het vak Naam en klik op OK.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de net aangemaakt Organisatie-eenheidServers, klik op Nieuw en klik vervolgens op Organisatie-eenheid.
 5. Typ TerminalServers in het vak Naam en klik op OK.
 6. Klik in het navigatiedeelvenster op Computers.
 7. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op TerminalServer1 en klik vervolgens op Verplaatsen.
 8. Klik in het dialoogvenster Verplaatsen op TerminalServers en klik op OK.

Als u dit hebt uitgevoerd, ziet uw scherm er vergelijkbaar met de volgende afbeelding uit.

 1. Sluit de module Active Directory - gebruikers en computers.

Stap 2: De groepsbeleidsobjecten maken waarin de instellingen worden opgeslagen

In deze stap maakt u een nieuw groepsbeleidsobject. Omdat het nog niet is gekoppeld aan een organisatie-eenheid, zijn de door u geconfigureerde instellingen nog niet van toepassing op computers.
De groepsbeleidsobjecten maken

 1. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Groepsbeleidsbeheer.
 2. Vouw in het navigatiedeelvenster Forest: internal.lan uit, vouw Domeinen uit en vouw: internal.lan uit.
 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op Groepsbeleidsobjecten en klik vervolgens op Nieuw.

 1. Typ in het vak Naam de naam Aangetekendmailen_User_Policy en klik op OK.
 2. Selecteer het knooppunt Groepsbeleidsobjecten, waarna uw scherm eruit ziet als in de volgende afbeelding.

Stap 3: De groepsbeleidsinstelling toevoegen voor het inschakelen van de Aangetekend Mailen Plugin op Terminal Servers

 1. Klik op SVR-001, in Groepsbeleidsbeheer, op Groepsbeleidsobjecten, klik met de rechtermuisknop op Aangetekendmailen_User_Policy en klik op Bewerken.
 2. Klik in de Editor voor groepsbeleidsbeheer met de rechtermuisknop op het bovenste knooppunt Beleid voor Aangetekendmailen_User_Policy [SVR-001.INTERNAL.LAN] en klik op Eigenschappen.

 1. Schakel het selectievakje Configuratie-instellingen voor Computer uitschakelen in en klik op OK.

 1. Klik op Ja in het dialoogvenster Uitschakelen bevestigen en klik op OK
 2. Vouw in de consolestructuur, onder Gebruikersconfiguratie, de map Voorkeuren uit en vouw de map Windows-instellingen uit.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt Register of op een verzamelingsmap onder het knooppunt, wijs Nieuw aan en selecteer Verzamelingsitem.

 1. Typ in het vak Naam de naam AangetekendMail en klik op OK.
 2. De nieuwe verzamelingsmap wordt nu weergegeven in de consolestructuur.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de verzamelingsmap, wijs Nieuw aan en klik op Registeritem om een registeritem in deze verzamelingsmap te maken.

 1. Neem nu de instellingen over zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
  - Hive: HKEY_CURRENT_USER
  - Sleutel Pad: Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\AangetekendMailenAddin

  Afbeelding A:


Afbeelding B:


Afbeelding C:


Afbeelding D:

 1. Nadat alle tekenreekswaardes zijn aangemaakt ziet uw scherm eruit als in de volgende afbeelding:

Stap 4: Het initiële groepsbeleidsobject implementeren met testinstellingen voor Aangetekend mailen

In deze stap koppelt u het groepsbeleidsobject aan een organisatie-eenheid om het toe te passen op de cliënt computer die hiervan lid is.

De Aangetekend Mailen instellingen implementeren

 1. Klik op SVR-001, in Groepsbeleidsbeheer, in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op Terminal Servers en klik op Een bestaand groepsbeleidsobject koppelen.

 1. Klik in de lijst Groepsbeleidsobjecten op Aangetekendmailen_User_Policy en klik op OK.

Plugin instellingen configureren

Na het deployen van de plugin zal de gebruiker eenmalig een opstartscherm in beeld krijgen om de plugin-instellingen te configureren. Het invoeren van de servernaam is hierbij essentieel om gebruik te kunnen maken van Aangetekend Mailen.

Deze waarden worden opgeslagen in het register, het is daarmee mogelijk dit vooraf in te stellen.

Ga naar, of maak aan:

HKEY_CURRENT_USER\Software\AangetekendMailen

Hierin kunnen de volgende waarden worden meegegeven.

Naam (Type = REG_SZ)

Gegevens

additional_recipients

NONE

 

CC

 

BCC

 

ALL

available_mail_types

AM

 

EIDAS

 

ALL

default_mandate

False


True

default_mandate_visible

False


True

default_send_address


default_signature_visible
True

False

digital_signature

False

 

True

primary_server_name

servernaam1.aangetekendmailen.nl

secondary_server_name

servernaam2.digitaalaangetekend.be

taal

nl

 

en

 

fr

 

de

 

es

two_factor_auth

True

 

False

Attachment_required

(empty)

True

two_factor_auth_standard_countrycode

NL

 

BE

 

FR

 

EN

 

DE

 

ES

Een gedetailleerde uitleg per key is te vinden in het document “Installatiehandleiding Aangetekend Mailen

Voorbeeld: