Beheerdershandleiding
  • 2 Minuten te lezen
  • Donker
    Licht
  • Pdf

Beheerdershandleiding

  • Donker
    Licht
  • Pdf

The content is currently unavailable in Dutch. You are viewing the default English version.
Article Summary

In dit hoofdstuk gaan we alle aspecten behandelen die je zelf als beheerder kan aanpassen/invoeren. We zullen de volgorde gebruiken zoals het ook in het dashboardmenu wordt weergegeven.

Gebruikers

Op deze pagina kunnen dashboardgebruikers worden toegevoegd.

Naam:

Dit is de inlognaam die gebruikers moeten invoeren. Wij adviseren om hier het e-mailadres voor te gebruiken.

Groep:

De groep waar een gebruiker onder valt qua rechten.
- Gebruiker: alleen kijkrechten van verstuurde aangetekende mails

- Beheerder: kan gebruikers autoriseren

- Webservicegebruiker: alleen gebruiken bij een API-koppeling

E-mail:

Dit is het e-mailadres wat bij de dashboardgebruiker hoort.

Filter:

Dit zijn de e-mailadressen waarover de gebruiker zicht heeft in het mailoverzicht. Als dit veld leeg is kan de gebruiker alle verstuurde Aangetekende mails op de server zien. Als hier het mailadres van de gebruiker staat kan deze gebruiker alleen de eigen verstuurde mails inzien. Er kunnen meerdere mailadressen worden toegevoegd aan het filter dmv een komma.

Telefoonnummer

Alleen invullen als er bij inloggen 2FA vereist is. Dit moet geactiveerd worden door Aangetekend Mailen.

Na het toevoegen wordt er automatisch een email verstuurd naar de nieuwe gebruiker om het nieuwe account te activeren en een wachtwoord in te stellen.

Grafieken

Via de knop grafieken heeft u als klantbeheerder toegang tot nuttige managementinformatie. Aan de hand van de twee naast elkaar geplaatste grafieken kunnen verschillende periodes met elkaar worden vergelijken.

Voor specifiekere data-analyse kan er ook een csv-export worden gemaakt via de mailstatus-overzichtpagina.

Mails

De statussen van verstuurde Aangetekende mails komen standaard in de mailbox van de verzender terecht.

In dit dashboard kunnen al deze statussen van verstuurde Aangetekende mails ook worden ingezien.

Via de bovenste vakken kan er gefilterd worden op de verstuurde Aangetekende mails voor een sneller overzicht. Alleen de hier zichtbare metadata blijft opgeslagen op de ingerichte Aangetekende Mailen server.

Door op de blauwe link in de kolom ‘status’ te klikken wordt het statusbiljet geopend. Dit biljet kan hier gedownload worden als pdf-bestand.

Autorisatie e-mail

Op deze pagina staan de emailadressen die gebruik kunnen maken van Aangetekend Mailen.

Het is belangrijk om hier de gebruikers toe te voegen voordat ze gebruik gaan maken van Aangetekend Mailen.

Als een gebruiker nog niet geautoriseerd is en toch een Aangetekende Mail stuurt dan krijgt de beheerder een e-mail notificatie met de volgende tekst:

“De volgende gebruiker is toegevoegd aan de AM server 

Het is belangrijk dat de beheerder hier binnen 48 uur actie op verricht, anders wordt de Aangetekende mail niet verzonden en verwijderd van de server.

Overige optionele aanpassingen

Er zijn diverse serverinstellingen aan te passen naar wens. Bijvoorbeeld het aantal herinneringen dat wordt verstuurd en de interval hiervan, maar bijvoorbeeld ook welk bedrijfslogo te zien is en welke organisatienaam zichtbaar zal zijn. Neem hiervoor contact op met Aangetekend Mailen (support@aangetekendmailen.nl).