Aangetekend Mailen Plus
  • 2 Minutes à lire
  • Sombre
    Lumière
  • PDF

Aangetekend Mailen Plus

  • Sombre
    Lumière
  • PDF

The content is currently unavailable in French. You are viewing the default English version.
Résumé de l’article

Er zijn twee mogelijkheden voor het versturen van Aangetekende mails: Aangetekend Mailen (AM) en de gekwalificeerde variant Aangetekend Mailen Plus (AM Plus).

Aangetekend Mailen is de standaard oplossing die het mogelijk maakt om via e-mail bestanden veilig en rechtsgeldig af te leveren bij de ontvanger. Gebruikmakend van versleuteling en veilige verbindingen, waarbij men juridisch voldoet aan de schriftelijkheidsvereiste zoals genoemd in het BW 6, 227a.
Aangetekend Mailen Plus is de oplossing die volledig aansluit op artikel 43.2 en artikel 44 van de eIDAS-Verordening. Aangetekend Mailen staat als leverancier van een Electronic Registered Delivery Service (ERDS) op de European Trusted List.

Anders dan bij de 'gewone' variant van Aangetekend Mailen identificeert de Plus variant zowel de Verzender als de Ontvanger met hoge betrouwbaarheid waarbij de authenticiteit van het bericht nog beter wordt vastgelegd. Afhankelijk van de toepassing en type bericht (classificatie) kan de gebruiker kiezen welke oplossing gewenst is bij welk proces (documentstroom).

Hoe werkt het versturen van een Aangetekende Mail Plus?

Ook een Aangetekend Mailen Plus kan direct worden verstuurd via de reguliere Outlook plugin. Om gekwalificeerde Aangetekende mails te kunnen versturen vind er vooraf aan het verzenden een identiteitscontrole plaats van de verzender. De ontvanger krijgt vervolgens een Aankondiging van Aangetekend Mailen en klikt op 'Vraag Aangetekende Mail op'. Op dat moment zal ook de ontvanger zich moeten identificeren om het Aangetekend Mailen Plus bericht te kunnen inzien. Dit kan op verschillende manieren zoals eID en itsme (in België) of bijvoorbeeld SMS. De ontvanger kan na identificatie de e-mail inzien, downloaden en eventueel verzenden naar zijn of haar eigen e-mail inbox.

De bewijslast omtrent het verzenden en ontvangen van een bericht is samengevat in een zogeheten statusbiljet waarin de meest essentiële stappen van verzending en ontvangst staan opgesomd met bijbehorende tijden, in geval van een AM Plus met gekwalificeerde tijdstempels en seals.

Wat zijn gekwalificeerde tijdstempels en seals?

Het verzenden en ontvangen van gegevens wordt beveiligd door een geavanceerd elektronisch zegel (seal) van een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten. Elektronische zegels dienen als bewijs dat een elektronisch document door een rechtspersoon is afgegeven, door zekerheid omtrent de oorsprong en integriteit van het document te garanderen.

Datum en tijdstip

De datum en het tijdstip van verzenden, ontvangen en wijzigen van gegevens worden aangegeven met een gekwalificeerd elektronisch tijdstempel. Een elektronische tijdstempel zijn gegevens in elektronische vorm die andere gegevens in elektronische vorm verbinden aan een bepaald tijdstip en die bewijzen dat die laatstgenoemde gegevens op dat tijdstip bestonden.

Afhankelijk van de toepassing, de mate van zekerheid versus gebruiksvriendelijkheid kan de gebruiker van de dienst een keuze maken welke variant gewenst is.


What's Next