Extensie typen
  • 1 Minute to read
  • Dark
    Light
  • PDF

Extensie typen

  • Dark
    Light
  • PDF
  • New

Article Summary

Extensie

Op het moment dat je geen beschikking hebt over de plugin en toch een Aangetekende Mail wil versturen dan kan dit via een extensie.

Je hebt hiervoor de servernaam nodig die de klantbeheerder heeft ontvangen.

Aangetekend Mail versturen via extensie

Om een Aangetekende Mail te versturen moet je een bedrijfsspecifieke extensie achter het feitelijke e-mailadres plakken. Deze extensie bevat de volgende onderdelen:

<e-mailadres>.<servernaam>.aangetekendmailen.nl 

Bijvoorbeeld: wouter@hotmail.com.servernaam.aangetekendmailen.nl

Extensie met digitale handtekening

Wanneer de ontvanger de documenten rechtsgeldig digitaal moet onderteken moet er ‘document-accept’ aan de extensie worden toegevoegd. De extensie zal er dan als volgt uitzien:

<e-mailadres>.document-accept.<servernaam>.aangetekendmailen.nl 

Bijvoorbeeld: wouter@hotmail.com.document-accept.servernaam.aangetekendmailen.nl

Extensie met 2FA

Met 2FA krijgt de ontvanger eerst een SMS op zijn of haar mobiele nummer voordat de Aangetekende Mail afgeleverd kan worden. Om dit in te stellen moet er ‘2fa’ aan de extensie worden toegevoegd. De extensie zal er dan al volgt uitzien:

<e-mailadres>.2fa.<servernaam>.aangetekendmailen.nl

Bijvoorbeeld: wouter@hotmail.com.2fa.aangetekendmailen.nl

Extensie met taalopties

Je kunt ook via de extensie in een andere dan de Nederlandse taal een Aangetekende Mail sturen. Binnen de extensie moet de tekst ‘language-’ worden geplaatst. De taalcodes die gebruikt kunnen worden zijn de volgende:
• “en” voor Engels
• “es” voor Spaans
• “fr” voor Frans
• “de” voor Duits

De extensie zal er dan als volgt uitzien:

<e-mailadres>.language-<taalcode>.<servernaam>.aangetekendmailen.nl 

*Bijvoorbeeld: wouter@hotmail.com.language-en.servernaam.aangetekendmailen.nl *

Extensie met digitale handtekening en taalopties

De bovenstaande functionaliteiten combineren is ook mogelijk. Hierdoor kan je een digitale handtekening laten zetten in een afwijkende taal.
De extensie ziet er dan als volgt uit:

<e-mailadres>.language-<taalcode>.document-accept.<servernaam>.aangetekendmailen.nl 

*Bijvoorbeeld: wouter@hotmail.com.language-en.servernaam.aangetekendmailen.nl *


What's Next